GB606

KIRJELDUS
GB606 alumiinium butüülteip

RAKENDUSED
Kasutatakse metallkattega isolatsioonmaterjalide teipimiseks,
kütte-, ventilatsiooni- ja konditsioneerimisseadmete torustike ning
õhutusavade tihendamiseks. Müüritise, betooni ja puidu ühendus- ja
liitekohtade tihendamiseks kile või muu õhukindlate materjalidega,
tagamaks nende tuule- ja difusioonikindluse vastavalt DIN 4108 osale 7.
Gerband 606